Till senaste kommentaren

Om statistik över allvarliga biverkningar efter vaccination mot covid-19

Det finns ju ett antal mycket allvarliga biverkningar inrapporterade efter covid-19 vaccination, men hur ser bilden ut efter det att ni gjort era granskningar av de enskilda fallen? De flesta dödsfallen tänker jag beror på annat, men presenterar ni någon data någonstans kring hur många som i slutänden bedöms vara kopplade till vaccinationen? Det vore väldigt angeläget eftersom det cirkulerar massa rykten om att si och så många rapporterats ha avlidit.

Med vänlig hälsning
David

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din fråga.

  I Läkemedelsverkets löpande granskning av inrapporterade misstänkta biverkningar har man sett att allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. Den absoluta majoriteten handlar om icke allvarliga, oftast snabbt övergående, reaktioner – som huvudvärk, feber och trötthet.

  Det kan också vara bra att känna till att när man fastställer sannolika kopplingar mellan ett läkemedel, inklusive vaccin, och en biverkning så uppdateras läkemedlets produktinformation/bipacksedel med den nya informationen. Du hittar aktuell produktinformation för vaccinerna mot covid-19 på vår webbplats.

  Extremt få dödsfall som har en sannolik koppling till vaccinet
  Det är viktigt att skilja på misstänkta biverkningar och bekräftade biverkningar och det stämmer att man i de flesta fall inte sett några tecken till att de inrapporterade dödsfallen har direkt orsakats av vaccinerna mot covid-19. Enstaka dödsfall, med en symtombild som stämmer med den mycket sällsynta biverkningen med både blodproppar och lägre antal blodplättar samtidigt, har rapporterats in efter vaccination med Vaxzevria.

  Det räcker med en misstanke om biverkning av ett läkemedel för att kunna rapportera det till oss. Vi granskar alla rapporter om misstänkta biverkningar i prioriterad ordning utefter allvarlighetsgrad. Om vi misstänker någon form av säkerhetsrisk med ett läkemedel, inklusive vaccin, kommer vi agera direkt.

  Det är sjukvården som fastställer dödsfall
  När en person dör måste dödsfallet fastställas och dödsorsaksintyg samt dödsbevis skrivas. Detta gör sjukvården och om personen som har dött i nära tid också har fått ett läkemedel eller vaccin så har sjukvården en skyldighet att rapportera in det till oss som en misstänkt biverkning, oavsett dödsorsak.

  För mer information om biverkningsrapportering se även Bra att veta innan du rapporterar misstänkta biverkningar

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.