Bra att veta innan du rapporterar misstänkta biverkningar

Hur ska jag rapportera misstänkt biverkning av ett läkemedel/ vaccin? Gäller det djurläkemedel med?  
Du som privatperson och djurägare kan rapportera misstänkta biverkningar direkt till oss. Endast misstanke om biverkning räcker som grund för rapportering. Rapportering av misstänkta biverkningar kan göras via e-tjänsten som finns på vår hemsida, eller så kan man fylla i en pappersblankett och skicka per post till oss:Hur kompletterar jag min rapport?
Genom att skicka in en ny rapport. Vid frågan där du beskriver biverkningshändelsen anger du att detta är en komplettering av tidigare insänd rapport. Om du har sparat rapportnumret från den föregående rapporteringen anger du även detta.

Får jag bekräftelse av er att min biverkningsrapport kommit fram?

Nej, vi skickar ingen mottagarbekräftelse.
Vi tar endast kontakt med dig efteråt om vi har frågor om din rapport och om du, i samband med rapporteringen, gett ett samtycke till kontakt.

Jag har skyddad identitet kan jag rapportera misstänkta biverkningar?

I e-tjänsten efterfrågas kontaktuppgifter (adress eller telefonnummer) för privatpersoner som rapporterar. Om du har skyddad identitet och inte vill ange någon av dessa uppgifter bör du rapportera via pappersblankett.

Var hittar jag satsnummer, batchnummer eller lotnummer?

Satsnummer, batchnummer eller lotnummer innebär samma sak och finns angivet på läkemedelsförpackningen eller vaccinationskortet. Det går bra att biverkningsrapportera även om man saknar tillgång till batchnumret på det läkemedel eller vaccin som man fått.

Hantering av personuppgifter i rapporter om misstänkta biverkningar
De personuppgifter som lämnas i rapporterna om misstänkta biverkningar behandlas av oss på Läkemedelsverket. Läs gärna mer om hur vi behandlar personuppgifter och rapporter om misstänkta biverkningar av läkemedel för människor.

Anmäla oönskade effekter av andra produkter:
Mer information hittar du i vår frågeforum:Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.