Vilka biverkningar kan jag få av coronavaccin?

De vanligaste biverkningarna vid vaccinering är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla.

Dessa är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. De är oftast milda och går över efter något eller några dygn.

Information om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar kan man läsa om i bipacksedeln för respektive vaccin.

All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. Läkemedel, inklusive vacciner, blir bara godkända om nyttan är betydligt större än risken vid avsedd användning.

Läs mer om hur du gör för att rapportera biverkningar i frågan Bra att veta innan du rapporterar misstänkta biverkningar
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.