Vilka biverkningar kan uppkomma när man vaccinerar sig mot covid-19?

De vanligaste biverkningarna vid vaccinering är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla.

Dessa är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. De är oftast milda och går över efter någon dag.

Information om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel.

All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. Läkemedel och vacciner blir bara godkända om nyttan är betydligt större än risken vid avsedd användning.

Läs mer om hur du gör för att rapportera biverkningar i frågan Kan privatpersoner rapportera biverkningar av läkemedel?
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.