Till senaste kommentaren

Vilka biverkningar kan man få av HPV-vaccin?

Jag behöver lämna samtycke för att min son ska få vaccineras med Gardasil 9 av elevhälsan, men är orolig över att han ska få biverkningar. Vilka biverkningar ger vaccinet?

Kommentarer

 • Hej!

  De flesta reaktioner efter en HPV-vaccination är milda och snabbt övergående. Vanligast är biverkningar vid stickstället (smärta, svullnad, rodnad) och huvudvärk. En del personer kan uppleva blåmärken eller klåda vid stickstället, feber, trötthet, yrsel eller illamående.

  Svimning kan förekomma, men det är inte så vanligt och kan vara förknippat med själva nålsticket. Nässelutslag och andningssvårigheter är exempel på sällsynta biverkningar.

  Du hittar mer information om biverkningar för Gardasil 9 i bipacksedeln för vaccinet.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.