Varför blisterförpackning?

Jag undrar varför man förpackar läkemedel i medicinkartor i stället för i burk? Det känns som sämre för miljön.
Vänliga hälsningar /Jan

Kommentarer

 • Hej!

  Läkemedelsförpackningar ska uppfylla många krav och önskemål och det finns inte en sort som är bäst ur alla aspekter. Regler och riktlinjer kring läkemedelsförpackningar fokuserar på funktion vad gäller att skydda läkemedlet under transport, lagring och hantering samt att skydda användaren. De styr inte i detalj hur förpackningen ska vara utformad vad gäller material, design eller utseende.

  Blisterförpackningar (medicinkartor) kan behövas
  • när läkemedlet behöver skyddas lite extra för att inte genomgå någon kvalitetsförändring, exempelvis då det är luft-/fuktkänsligt eller behöver skyddas mot stötar
  • när olika tabletter ska tas i en bestämd ordning, exempelvis p-piller
  • för att underlätta för användaren att komma ihåg när man har tagit sitt läkemedel, exempelvis blister med veckodagar
  • för att underlätta när man inte vill ta med sig alla tabletter och det räcker att ta med en enskild blisterkarta. Då är det också bra att man kan se på blisterkartans märkning vilket läkemedel det är.
  Läkemedelsförpackningar ska vara ändamålsenliga
  • för att skydda läkemedlet under dess hållbarhetstid
  • ur användbarhetsperspektiv
  Läkemedelsverket bedömer om kvalitetskraven för läkemedlet är uppfyllda
  Vi kan till exempel inte ställa krav på vilka mått en läkemedelsförpackning ska ha och väger därför inte in den aspekten vid bedömning för godkännande av nya läkemedel.

  Läkemedelsföretagen väljer typ av förpackning för sin produkt
  Normalt sett har företagen ett eget intresse att optimera en förpackning avseende förpackningsmått för att minska kostnader för hantering, transport och förpackningsmaterial.

  Harmoniserad lagstiftning inom EU vad gäller miljöaspekter
  Det innebär att Läkemedelsverket inte kan genomföra förändringar enbart i Sverige utan måste jobba på att långsiktigt införa ökad miljöhänsyn inom lagstiftningen. Läs gärna mer om denna reglering i frågan Sopsortera läkemedel och förpackningar

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.