Sopsortera läkemedel och förpackningar

Var ska jag slänga mina överblivna läkemedel? Kan man slänga tomma läkemedelsförpackningar i vanliga soporna? Tänker på miljön.

Kommentarer

 • Hej!

  Som konsument kan du på olika sätt bidra till att minska riskerna för miljön.
  • Lämna in överblivna och för gamla läkemedel på valfritt apotek. Alla apotek har skyldighet att ta emot. Därifrån skickas de till anläggningar som är godkända för att förbränna läkemedel. Läkemedel ska aldrig spolas ner i toaletten eller slängas i vanliga sopor.
  • Om förpackningen innehåller synliga rester av läkemedel eller om det är svårt att avgöra ska förpackningen lämnas in på apotek. Detta gäller alla typer av läkemedel, till exempel rester av flytande läkemedel, tabletter, inhalatorer och salvor samt både använda och oanvända läkemedelsplåster och preventivringar.
  • Tomma och rena läkemedelsförpackningar som blister, kartonger och burkar ska sorteras som andra förpackningar.
  • Lösa kanyler och nålar ska hanteras separat. Den praktiska hanteringen av detta varierar mellan olika kommuner. Du kan kontakta ditt lokala apotek eller kommunen för mer information
  Det kan vara bra att känna till att blisterförpackningar (medicinkartor) kan vara av både plast eller metall eller både och. Blisterförpackningar som består av både metall och plast ska oftast sorteras som plastförpackningar.

  Information i bipacksedeln
  Oftast saknas information om källsortering i bipacksedeln. Det beror till stor del på att de flesta läkemedel numera godkänns gemensamt för hela EU, vilket medför att produktinformationen blir densamma för alla länder. Däremot varierar rutinerna för källsortering mellan olika EU-länder så det är svårt att få till en information om det som gäller inom hela EU.

  Ibland står det dock i bipacksedeln vad det är för material i förpackningen. Om du inte hittar informationen kan du kontakta läkemedelsföretaget för mer information.

  Producenten ansvarar för att minimera avfall och att förpackningar går att återvinna
  Detta regleras genom två EU-direktiv:Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för dessa regleringar.

  Läkemedelsföretagen är producenter och ansvarar därmed för att väga in olika faktorer vid val av förpackningar. Exempelvis brukar krav på säkerhet för att inte läkemedlet ska genomgå någon kvalitetsförändring anges som ett vanligt skäl till att man väljer så kallade blisterförpackningar. Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för dessa regleringar.

  Du hittar mer information om läkemedel och miljö i frågan Påverkar mitt läkemedel miljön negativt?

  Med vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.