Utbytbara läkemedel med olika innehåll

Hur kan läkemedel vara utbytbara trots att de inte innehåller samma sak?

Kommentarer

 • Hej och tack för frågan!

  Man kan dela upp läkemedels innehållsämnen i två grupper – verksamma ämnen och hjälpämnen. Utbytbara läkemedel innehåller alltid samma verksamma ämne, alltså det ämne som ger den medicinska effekten, i samma mängd. Läkemedel har dock nästan alltid fler innehållsämnen än det verksamma ämnet.

  De övriga innehållsämnena kallas hjälpämnen och har ingen egen medicinsk effekt utan sätts till av praktiska skäl. Hjälpämnen kan till exempel behövas för att det ska gå att tillverka tabletter eller en lösning, men det kan också vara färgämnen som sätts till för att två olika styrkor av en tablett ska gå att skilja på. Hjälpämnen i läkemedel har alltså ett tydligt syfte och de är noga utvalda för att ha rätt egenskaper och rätt kvalitet.

  Två läkemedel kan ha fullt jämförbara medicinska egenskaper även om de innehåller olika kombinationer av olika hjälpämnen. Därför kan utbytbara läkemedel innehålla olika hjälpämnen. Om vi bedömer att skillnaderna i innehåll mellan två läkemedel ger dem väsentligt olika egenskaper kan det innebära att de inte blir utbytbara.

  Vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.