Till senaste kommentaren

Påverkar mitt läkemedel miljön negativt?

Tar flera läkemedel, både receptbelagda och receptfria och vill göra bra miljöval. Hade varit fint med redovisad klimatpåverkan på samtliga produkter på marknaden!

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din synpunkt.

  Vi håller med om att det vore önskvärt med tillgänglig information om miljö- och klimatpåverkan för samtliga läkemedel.

  Det pågår ett arbete både nationellt och internationellt med ambitionen att öka tillgången på offentligt redovisad information.

  Var kan man hitta tillgänglig miljöinformation?
  • Region Stockholm publicerar miljöinformation för en hel del läkemedel i deras miljödatabas Läkemedel och miljö. Man söker på det verksamma ämnet i läkemedlet.
  • Läkemedelsindustriföreningen (Lif) publicerar miljöinformation från företagen för vissa läkemedel i FASS.
  Regionerna kan ta hänsyn till miljörisker vid förskrivning
  Som stöd för förskrivare av läkemedel tar respektive regions läkemedelskommitté fram en lista på rekommenderade läkemedel. Man baserar listorna på vetenskap och beprövad erfarenhet av bland annat läkemedlens effekt och säkerhet. I detta kan de även beakta miljörisker som kan uppkomma i samband med användning. Till exempel publicerar Region Stockholm varje år Kloka listan i två versioner, en för förskrivare i Region Stockholm och en som är riktad till patienter.

  Kunskapscentrum för Läkemedel i Miljön har nyligen bildats på Läkemedelsverket med uppdrag att vara en nationell plattform för dialog och samverkan. Ett av verksamhetsområdena är att bidra till ökad kunskapsspridning för att stimulera hållbar användning. Du kan läsa mer om vad Kunskapscentrum för läkemedel i miljön arbetar med på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.