Till senaste kommentaren

Påverkar mitt läkemedel miljön negativt?

Tar flera läkemedel, både receptbelagda och receptfria och vill göra bra miljöval. Hade varit fint med redovisad miljö- och klimatpåverkan på samtliga produkter på marknaden!

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din synpunkt.

  Vi håller med om att det är värdefullt med tillgänglig information om miljö- och klimatpåverkan för läkemedel. Det pågår ett arbete både nationellt och internationellt med ambitionen att öka tillgången på offentligt redovisad information.

  Var kan man hitta miljöinformation?
  • Region Stockholm publicerar miljöinformation för en hel del läkemedel i deras miljödatabas Läkemedel och miljö. Man söker på det verksamma ämnet i läkemedlet.
  • Läkemedelsindustriföreningen (Lif) publicerar miljöinformation från företag i FASS.
  Regionerna kan ta hänsyn till miljörisker vid förskrivning av läkemedel
  Som stöd för förskrivare av läkemedel tar respektive regions läkemedelskommitté fram en lista på rekommenderade läkemedel. Listorna baseras på vetenskaplig dokumentation gällande bland annat läkemedlens effekt och säkerhet. Vid val mellan likvärdiga läkemedel kan de ta hänsyn till miljörisker efter användning. Till exempel publicerar Region Stockholm varje år Kloka listan i två versioner, en för förskrivare i Region Stockholm och en som är riktad till patienter.

  Vad kan jag som konsument göra?
  • Om du ska påbörja en för dig ny läkemedelsbehandling, fråga gärna förskrivaren om det är möjligt att prova med en mindre förpackning.
  • När du köper receptfria läkemedel, fråga gärna om råd på apoteket och försök att bara köpa det du tror att du kommer att använda inom tiden för läkemedlets utgångsdatum. 
  • Hantera överblivna läkemedel och förpackningar på rätt sätt, se frågan Sopsortera läkemedel och förpackningar
  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.