Till senaste kommentaren

Läkemedel med jordnötsolja eller soja vid allergi

Kan ett läkemedel utan jordnötsolja vara utbytbart mot ett annat med jordnötsolja? Är det farligt för en jordnötsallergiker att använda läkemedel som innehåller soja?

Kommentarer

 • Hej och tack för frågan!
   
  Svaret på din första fråga är nej, innehåll av jordnötsolja i ett läkemedel är ett hinder för utbytbarhet eftersom det finns en risk att en jordnötsallergiker skulle kunna få en svår allergisk reaktion av jordnötsolja. Det finns bara ett fåtal godkända läkemedel i Sverige som innehåller jordnötsolja.

  Svaret på din andra fråga är att jordnötsallergiker i sällsynta fall kan korsreagera på hjälpämnet sojalecitin. Läkemedel kan innehålla små mängder av hjälpämnen med ursprung i soja, som sojalecitin och raffinerad sojaolja.

  Sojalecitin
  Sojalecitin kan ingå i små mängder i tryckbläck på tabletter och kapslar. Sojalecitin kan innehålla spårmängder av sojaprotein, som jordnöts- eller sojaallergiker skulle kunna reagera på. Mängderna av dessa proteiner är dock så små att risken att de ska utlösa en svår allergisk reaktion hos en jordnöts- eller sojaallergiker är mycket liten. Trots detta går det aldrig att helt utesluta att extremt allergiska personer kan reagera på de mycket små mängder sojalecitin som kan finns i läkemedel.

  Raffinerad sojaolja
  Raffinerad sojaolja har en mycket hög renhetsgrad. Sannolikheten för en allvarlig allergisk reaktion av raffinerad sojaolja har därför bedömts vara mycket låg. Raffinerad sojaolja har också bedömts som så säker ur allergisynvinkel att European Food Safety Authority (EFSA) har bestämt att det inte behöver specificeras utan kan anges som ”vegetabilisk olja” i livsmedels innehållsförteckningar.

  Varning i bipacksedeln
  Enligt EU-krav ska det finnas en varning till allergiker i bipacksedeln för läkemedel som innehåller sojaolja. Sojalecitin omfattas inte av detta krav, men varningen kan ibland ändå finnas med i bipacksedeln för vissa läkemedel som innehåller sojalecitin.

  Råd till allergiker
  Om du är allergisk bör du alltid informera läkaren om din allergi. Du bör också kontrollera vad dina läkemedel innehåller varje gång du tar läkemedel från en ny förpackning.

  Om läkaren/förskrivaren bedömer att en patient behöver ett läkemedel utan ett visst hjälpämne på grund av allergi eller överkänslighet är det viktigt att läkaren väljer att skriva ut ett läkemedel utan detta hjälpämne. Läkaren/förskrivaren bör även markera ”Får ej bytas” på receptet. Då kommer inte det förskrivna läkemedlet att bytas ut mot något annat läkemedel på apoteket.

  Vill du veta mer om hjälpämnen, läs gärna Utbytbara läkemedel med olika innehåll

  Vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.