Kopia på min biverkningsrapport

Jag önskar en kopia på en biverkningsrapport som rör mig själv. Hur gör jag?
Julia

Kommentarer

 • Hej!

  Kontakta Läkemedelsverket antingen via registrator@lakemedelsverket.se eller via post. Du behöver uppge
  • namn
  • personnummer för den person rapporten gäller
  • folkbokföringsadress och
  • vilken/vilka handlingar som du önskar ta del av.
  Om du vill få ut en kopia på ditt barns biverkningsrapport behöver vi få in frågan skriftligen via post
  Du behöver då uppge ovanstående punkter samt lämna underskrift. För barn med två vårdnadshavare måste båda skriva under om någon annan än vårdnadshavarna själva begär ut rapporten. Annars räcker det med underskrift från en vårdnadshavare.

  Vår postadress är
  Läkemedelsverket
  Box 26,
  751 03 Uppsala

  Rapporter som skickats in anonymt kan inte lämnas ut eftersom identifiering inte kan säkerställas.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.