Till senaste kommentaren

Hantering av läkemedelsavfall för vårdgivare

Hur gör vi som vårdgivare med överblivna läkemedel? Eller läkemedel som behöver kastas på grund av utgången hållbarhet eller annat fel?

Mvh
Elisabet

Kommentarer

 • Hej!

  Vårdgivare behöver ha anpassade lokala rutiner för sin avfallshantering, inklusive läkemedelsavfall, enligt kommunens renhållningsorder. Sådana frågor hänvisas alltså till den kommun som vårdgivaren är verksam i.

  Sveriges Regioner och Kommuner har samlat information för vårdgivare om bland annat avfallshantering och de lagar och föreskrifter som gäller på området i Vårdhandboken. Läs mer på sidan Avfall, farligt - Vårdhandboken

  När vårdgivaren agerar ombud åt ett hushåll
  Läkemedelsavfall som till exempel uppkommer på ett boende och där vårdgivaren (exempelvis hemtjänstpersonal) agerar mellanhand/ombud åt den boende, är att likställa med avfall från hushåll. Läkemedelsavfall från hushåll ska lämnas till apotek som ska ta emot avfallet utan krav på ersättning.

  Dock sträcker sig apotekets skyldighet att ta emot avfallet endast fram till om mängden avfall är av en omfattning som står i rimlig proportion till den mängd som apoteket tillhandahåller. Stora mängder läkemedelsavfall från boenden skulle därför vara kommunens ansvar.

  Öppenvårdsapotekens skyldighet att ta emot läkemedelsavfall regleras genom Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

  Mer om läkemedelsavfall som uppkommer hos hushållMed vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.