Waran på kvällen?

Finns det någon anledning till att Waran ska tas på kvällen ?

Isobel

Kommentarer

 • Hej!

  Sjukvården rekommenderar oftast att man tar Waran på kvällen
  Det har att göra med sjukvårdens rutiner kring mätning av PK-värdet och ändring av dos. Oftast sker provtagningen på förmiddagen så att man hinner få provresultatet och eventuellt ändra dosen till kvällen.

  Allmän rekommendation
  I bipacksedeln för Waran skriver man att hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag. Om du skulle vilja ändra på tidpunkten då du tar Waran så är det viktigt att först prata med din läkare. Små avvikelser från den dagliga rutinen kan påverka effekten och bieffekter av Waran.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.