Vilka regler gäller vid detaljhandel med receptfria läkemedel via e-handel

De lagar och regler som gäller vid detaljhandel med receptfria läkemedel i en fysisk butik, gäller även för dig som säljer läkemedel till konsument via e-handel.

Några exempel på krav som du särskilt kan behöva tänka på vid e-handel är:
  • Hur du ska genomföra ålderskontrollen (det räcker inte att kunden intygar sin ålder)
  • Hur du säkerställer att läkemedlens kvalitet inte försämras vid transport/leverans
  • Försäljning, hantering och förvaring av läkemedel får inte ske i en bostad
  • På din webbplats måste det tydligt framgå vilka produkter som är läkemedel
  • Det måste också skyltas tydligt med 18-årsgränsen på din webbplats
Måste EU-logotypen finnas på webbplatsens alla sidor?
EU-logotypen ska finnas på webbplatsens första sida och på alla sidor där du har läkemedel till försäljning.

Varför måste jag ha en speciell EU-symbol på webbplatsen om jag ska sälja receptfria läkemedel via sidan? 
EU-symbolen är till för att dina konsumenter enkelt ska kunna se att du har anmält din e-handel till Läkemedelsverket och därmed har laglig rätt att sälja läkemedel på webben.

Du hittar mer information om regler och vägledning om e-handel på vår webbplats.

Fler frågor rörande försäljning av receptfria läkemedel på andra ställen än apotek

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.