Vilka krav gäller för medicintekniska produkter som används på djur (veterinärt bruk)?

Lagstiftningen om medicintekniska produkter omfattar bara produkter som är avsedda att användas för människor. Det finns alltså inga reglerade krav för medicintekniska produkter eller diagnostiska produkter till djur, varken i svensk lagstiftning eller i EU lagstiftning. Läkemedelsverket är därför inte ansvarig myndighet för medicinteknik för djur.

Den enskilda veterinären är alltid ansvarig för att bedöma om det är lämpligt att använda en viss medicinteknisk produkt till djur, till exempel att användningen är förenlig med lagstiftningen som reglerar behandling och hantering av djur.

Produkter kan klassas som läkemedel
Om en medicinteknisk produkt innehåller någon form av substans skulle den dock kunna betraktas som läkemedel, om den marknadsförs för användning på djur. I så fall är Läkemedelsverket ansvarig myndighet. Kontakta oss för mer information om substansbaserade produkter.

Andra regelverk som produkten kan omfattas av
Vissa typer av produkter som används för djur kan dock omfattas av andra regelverk på både nationell och EU-nivå. Det kan till exempel handla om regler om strålsäkerhet, elsäkerhet och produktsäkerhet. Andra myndigheter, till exempel Strålsäkerhetsmyndigheten och Konsumentverket, ansvarar för sådana frågor.

Mer information
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.