Får en medicinteknisk produkt marknadsföras och användas till djur?

Marknadsföring
Medicintekniska produkter som är avsedda för människa regleras i EU-förordning MDR och IVDR . Regelverket tar inte ställning till vare sig marknadsföring eller användning av medicinteknik hos annat än människa.
Konsumentverket ansvarar för kontroll av marknadsföring för produkter till djur.
Om produkten är substansbaserad kan det innebära att den måste följa reglerna för läkemedel vid marknadsföring, vilket Läkemedelsverket har tillsynsansvar för.

Användning av medicinteknik hos djur
Den enskilde veterinären är alltid ansvarig för att bedöma om det är lämpligt att använda en viss medicinteknisk produkt till djur.

Tillverkare av medicintekniska produkter ansvarar dock för att ta ställning till riskerna, till exempel risker vid rimligen förutsebar felanvändning. Om det är rimligen förutsebart att produkten skulle kunna användas på djur, och om det skulle kunna medföra oacceptabla risker, så kan man behöva informera användarna om detta, för att eliminera eller minimera sådana risker.

Mer information
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.