Varningstext på kosmetisk produkt

Hej
Hur vet man om en kosmetisk produkt måste ha varningstext eller inte?
Med vänlig hälsning
Anna

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej
  För vissa ingredienser krävs det enligt förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter att det i märkningen ska finnas en obligatorisk anvisning för användning och varningstext. Denna obligatoriska information hittar man i bilagorna III-VI till förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.

  Sedan kan det finnas särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning (exempelvis varningstext eller bruksanvisning) som den ansvariga personen valt att ha med i märkningen för att säkerställa att produkten används säkert. Det finns även kosmetiska produkter som inte behöver vara märkt med särskilda försiktighetsåtgärder.

  Om den kosmetiska produkten tillhandahålls till slutanvändare i Sverige så ska särskilda försiktighetsåtgärder (exempelvis varningstext eller bruksanvisning) vara översatt till svenska.

   Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.