Hur ska jag i min butik hantera en indragning av ett läkemedel?

Vid en indragning så kommer du om du är berörd av indragningen att få ett indragningsmeddelande från din leverantör/partihandlare med instruktioner om vad du ska göra.

Generellt gäller att läkemedlet inte längre får säljas och att man genast ska plocka bort det från hyllor och lager.

Oftast ska det indragna läkemedlet skickas tillbaka till den partihandlare som levererat läkemedlet. Du måste tydligt dokumentera hur indragningen har hanterats och du ska ha skriftliga rutiner i egenkontrollprogrammet om hur försäljningsstället ska hantera och dokumentera indragningar.

Behöver jag vidta några åtgärder gentemot mina kunder som jag sålt det indragna läkemedlet till?
Nej, det behöver du inte. Allmänheten får information om indragningen från annat håll. De åtgärder du ska vidta framgår av de instruktioner som du får från din leverantör/partihandlare.

Fler frågor rörande försäljning av receptfria läkemedel på andra ställen än apotek

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.