Till senaste kommentaren

Vad händer om jag inte anmäler mina kosmetiska produkter till CPNP?

Jag tillverkar (eller importerar) kosmetiska produkter och säljer dessa kosmetiska produkter på den svenska marknaden. Riskerar jag fängelse eller böter om jag inte anmäler mina kosmetiska produkter till CPNP?

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, det gör du.

  Påföljden är böter eller fängelse i högst två år enligt Miljöbalken 29 kap 5§ punkt 7, för den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte har lämnat information till Europeiska kommissionen (CPNP) i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i förordning (EG) nr 1223/2009.

  Läs gärna mer om påföljder för brott mot kosmetikaförordningen i Miljöbalken (1998:808) kapitel 29.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.