Till senaste kommentaren

Vad gör Läkemedelsverket när ett läkemedel inte går att få tag på?

En av mina mediciner har varit slut i lager på apoteket under en längre period. Vad har ni för ansvar när man som patient inte kan få tag på sin medicin?

Kommentarer

 • Hej!

  Tillgång till läkemedel är en viktig fråga för oss på Läkemedelsverket. Vi arbetar både för att motverka att restsituationer uppstår och för att minimera effekterna av en eventuell bristsituation.

  Vad gör Läkemedelsverket?

  Läkemedelsverket ansvarar för:
  • E-tjänsten där företagen anmäler sina restsituationer: Vi tar emot anmälningar från företag om nya, uppdaterade och avslutade restsituationer. Vi beslutar även om sanktionsavgifter för företag som inte meddelar i tid att de inte kan sälja ett läkemedel på den svenska marknaden.  
  • Kontakt med läkemedelsföretag: Vi kontaktar vid behov de läkemedelsföretag som säljer utbytbara alternativ i Sverige för att höra om de kan täcka upp under restperioden.
  • Information till allmänheten och sjukvård: Vi publicerar inkommen information från företagen i tjänsten Sök restanmälda läkemedel på vår webbplats. Där kan man se när en restsituation startar, hur länge den förväntas pågå och alternativ.
  • Samverkan: Vi samverkar med representanter från hälso- och sjukvård, apotek och övriga berörda aktörer för att minska konsekvenserna av restsituationer.
  • Dispens och licenser: Vi ger dispens till företag att sälja förpackningar av godkända läkemedel i Sverige, men som är avsedda för andra länder. Vi beviljar också licenser till apotek för att sälja läkemedel godkända i andra länder via recept till enskilda patienter. Dessa förpackningar har märkning och ibland även bipacksedel på ett annat språk.

  Vad gör andra aktörer?
  Apotek och läkemedelsdistributörer beställer och lagerhåller läkemedel.

  Läkemedelsföretagen ansvarar för att tillverka läkemedel och meddela Läkemedelsverket i god tid om det blir problem med tillgången på deras produkter. De bestämmer också om de vill ansöka om att få sälja sina läkemedel i Sverige.

  Mer information
  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.