Till senaste kommentaren

Utbytbara läkemedel kan ha olika hjälpämnen

Kan utbytbara läkemedel med olika hjälpämnen orsaka andra biverkningar? Har lagt märke till att både storlek och färg på tabletterna kan vara olika mellan fabrikat.

Kommentarer

 • Hej och tack för frågan!

  Eftersom hjälpämnen inte har någon egen medicinsk effekt ger de normalt sett inga biverkningar. Biverkningar kommer istället av de verksamma ämnena i läkemedel.

  Vissa personer kan dock vara överkänsliga eller allergiska mot vissa hjälpämnen och därför reagera mer eller mindre starkt på läkemedel som innehåller just det eller de hjälpämnena. Är man allergisk mot något hjälpämne är det mycket viktigt att man alltid talar om det för sin läkare.

  Att läkemedel ser olika ut är inte något som generellt hindrar utbytbarhet
  Färg och form påverkar inte om läkemedlen är medicinskt likvärdiga. Med medicinskt likvärdiga menar vi att de har samma medicinska effekt och samma säkerhetsprofil.

  Vad gör man om färg eller form är viktigt för att kunna ta sitt läkemedel?
  Läkaren kan markera på receptet att byte inte får göras om du behöver få ett visst läkemedel av medicinska skäl, till exempel vid
  • Överkänslighet mot något färgämne
  • Sväljsvårigheter
  Farmaceuten på apoteket kan också välja att inte byta ut det läkemedel som står på receptet om ni tillsammans kommer fram till att du inte kan ta det läkemedel som bytet skulle gjorts till. Du får i så fall det läkemedel som står på receptet.

  Vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.