Sulfaöverkänslighet

Hej!

Jag är allergisk mot sulfa och undrar vilka läkemedel jag inte bör ta?

Kommentarer

 • Hej!

  Om du har överkänslighet mot sulfa ska du undvika läkemedel som innehåller sulfonamider.

  Bipacksedeln för läkemedel som innehåller sulfonamider har ofta en varning för denna överkänslighet. Därför är det viktigt att läsa bipacksedeln som följer med i läkemedelsförpackningen för läkemedlet.

  Några exempel på vanliga läkemedel som kan ge reaktion vid överkänslighet för sulfa är:
  • Sulfametoxazol (finns i Bactrim och Eusaprim)
  • Furosemid och tiazider (vätskedrivande medel)
  • Glibenklamid, glipizid och glimepirid (medel mot diabetes)
  • Sumatriptan (medel mot migrän)
  • Sulfasalazin
  • celecoxib och paracoxib (antiinflammatoriska medel)
  Observera att överkänslighet mot sulfa inte innebär överkänslighet mot alla svavelföreningar (till exempel sulfater).

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.