Till senaste kommentaren

Skilja på kosmetiska och medicintekniska produkter

Hur kan man enkelt avgöra om en produkt är kosmetika eller en medicinteknisk produkt?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej

  CE-märkning kan innebära medicinteknisk produkt
  Ni bör kunna se att det rör sig om medicintekniska produkter genom att kontrollera om produkterna har en CE-märkning. Det kan förekomma produkter med bara CE-märke, men även produkter som har CE-märke med fyra siffror intill. Dessvärre kan det även förekomma fall där kosmetiska produkter felaktigt har märkts med en CE-märkning. För dessa produkter kan man titta på hur den övriga märkningen är utformad. Exempelvis om ingrediensnamn har deklarerats enligt INCI (International Nomenclature of Cosmetic Inredients). Symbolen ”öppen-burk” för hållbarhetsmärkning är även typiskt för kosmetiska produkter. Vissa kosmetiska produkter kan dock ha en korrekt CE-märkning om de säljs ihop med ett tillbehör som kräver CE-märkning, till exempel en tandblekningsprodukt med tillhörande lampa.

  Medicintekniskt syfte
  En annan aspekt är ifall produkten har ett tydligt medicintekniskt syfte. Till exempel kan SPF 100 solskyddsprodukter med claims om skydd mot cancer finnas i butikshyllan och bör då räknas som medicinteknisk produkt.
  Krav på att man ska ange att det är en medicinteknisk produkt är under införande, men det kommer att dröja flera år innan det är heltäckande, och kommer av allt att döma ske med en symbol. Möjligen kan några välja att skriva det med text, men det är inte så sannolikt då det i så fall måste översättas till alla unionsspråk.

  När räknas det inte som en kosmetisk produkt?
  Stöter man på en produkt som är försedd med flera märkningsdelar som är kännetecknande för kosmetiska produkter, men märkningen innehåller dessutom exempelvis medicinska effektpåståenden (”claims”), eller CE-märkning, kan det vara så att produkten eventuellt betraktas som ett olaga läkemedel eller eventuellt en olaglig medicinteknisk produkt. För dessa situationer kan man vända sig till oss på Läkemedelsverket för vägledning.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.