Till senaste kommentaren

Skandinavisk märkning för kosmetiska produkter

Accepteras "skandinavisk" märkning för kosmetiska produkter?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej

  Med skandinavisk märkning menar vi när man i samma text har flera skandinaviska språk med snedstreck emellan.

  Man behöver göra en bedömning vid varje märkning, men generellt sett accepteras denna typ av märkning om den är lättläst. Det viktiga är att användaren kan förstå vad som anges vid en översättning till skandinaviska språk. Det får inte vara för krångligt att utläsa till exempel varningstexten.

  När det gäller varningstexter kopplade till ämnen i bilaga III (om reglerade ämnen) i Förordning (EG) nr 1223/2009, så är Läkemedelverkets praxis att den ska anges på svenska ordagrant så som texten lyder i bilaga III.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.