Säkerhetsrapport eller säkerhetsdatablad?

Är en säkerhetsrapport för en kosmetisk produkt samma sak som ett säkerhetsdatablad (MSDS/SDS)?
Elsie

Kommentarer

 • Hej!

  Nej, ett säkerhetsdatablad är inte samma sak som en säkerhetsrapport!

  Kosmetiska produkter ska vara säkra för människors hälsa och uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (kosmetikaförordningen). För att bevisa säkerheten måste varje kosmetisk produkt ha en säkerhetsrapport som innehåller en säkerhetsbedömning gjord av en kvalificerad riskbedömare (t.ex. en toxikolog). Du som tillverkar, låter tillverka eller importerar en kosmetisk produkt är ansvarig för att din produkt har en säkerhetsrapport.

  Krav på vad en säkerhetsrapport och -bedömning ska innehålla
  Exempelvis så ska det framgå:
  • vilka råvaror och ämnen som finns i produkten och vilken koncentration de har
  • produktens stabilitet
  • resultat från tester som visar att produkten inte är mikrobiologiskt förorenad
  • hur produkten ska användas
  • beräkning av hur mycket av produkten och ämnena som konsumenten exponeras för
  • beräkning av säkerhetsmarginaler (en vetenskaplig metod för att fastställa att mängden man exponeras för inte är för hög).
  Säkerhetsdatablad (MSDS/SDS)
  En del importerade produkter eller private label-tillverkade produkter kan ha ett säkerhetsdatablad/safety data sheet (MSDS/SDS). Detta dokument krävs för många kemiska ämnen och blandningar enligt kemikalielagstiftning men är inte tillräckligt som säkerhetsrapport för den färdiga kosmetiska produkten.

  Syftet med ett säkerhetsdatablad är att den som använder kemikalier i sitt arbete ska få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Du kan läsa mer om vad säkerhetsblad är och när de ska finnas på Kemikalieinspektionens hemsida:
  Säkerhetsdatablad - Kemikalieinspektionen

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.