Till senaste kommentaren

Register över medicintekniska aktörer

Var på er hemsida kan jag se vilka företag som är registrerade hos er?
Hanna

Kommentarer

 • Hej!

  EU databasen ”Eudamed” har öppnat för frivillig registrering av ekonomiska aktörer. Berörda aktörer har även börjat registrera produkter och anmälda organ kan också lämna uppgifter om utfärdade intyg. Du kan hitta information genom att söka i den publika databasen EUDAMED database. Notera att det än så länge är frivilligt att registrera sig i Eudamed, och det är först när Eudamed i sin helhet förklarats fullt fungerande som registrering i Eudamed blir obligatoriskt.

  Läkemedelsverket har inget publikt register över medicintekniska aktörer i Sverige. Om du behöver den informationen kan du kan skicka en fråga till registrator@lakemedelsverket.se

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.