Till senaste kommentaren

Finns register över CE-märkta medicintekniska produkter och aktörer?

Var på er hemsida kan jag se vilka företag som är registrerade hos er samt där men kan se vilka medicintekniska produkter som är CE-märkta och vilken riskklass de tillhör?

Kommentarer

 • Hej!  

  I nuläget finns det inget publikt register över CE-märkta medicintekniska produkter i Sverige.

  En gemensam databas inom Sverige och EU  
  Inom EU håller man på att utveckla en gemensam databas som på sikt kommer innehålla sökbar information om CE-märkta produkter och deras klassificering.

  ”Eudamed” är i dagsläget tillgänglig för frivillig användning, och ett antal tillverkare och andra aktörer har valt att redan nu registrera sina produkter där och anmälda organ kan också lämna uppgifter om utfärdade intyg. Notera att och det är först när Eudamed i sin helhet förklarats fullt fungerande som registrering i Eudamed blir obligatoriskt.

  Register över CE-märkta produkter  
  Du kan hitta information genom att söka i den publika databasen EUDAMED database. Scrolla ner på startsidan och tryck på ”Devices/SPPs” så kan du söka i den information som finns inlagd idag.
  sökalternativ i databasen EUDAMED

  Register över medicintekniska aktörer  
  Läkemedelsverket har inget publikt register över medicintekniska aktörer i Sverige. Om du behöver den informationen kan du kan skicka en fråga till registrator@lakemedelsverket.se

  Mer information:  
  Du kan även läsa mer på vår webbplats:

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.