Till senaste kommentaren

Översättningskrav på märkning av kosmetisk produkt

Jag har köpt in en kosmetisk produkt från ett annat EU/EES-land och vill börja sälja produkten på den svenska marknaden. Vad bör jag tänka på gällande produktens märkning?

Kommentarer

 • Hej!

  För kosmetiska produkter som ska säljas på den svenska marknaden krävs det att följande information är angiven på svenska, både på produktens behållare och en eventuell ytterförpackning:
  • Innehållsmått (19.1b)
  • Hållbarhetsmärkning (19.1c)
  • Försiktighetsåtgärder vid användning, om sådana finns angivna (19.1d)
  • Funktion/syfte för produkten (19.1f)
  Talen inom parentes ovan hänvisar till respektive artikel i kosmetikaförordning 1223/2009.

  Om det saknas översättning till svenska av ovan nämnda märkningstexter har distributören en juridisk skyldighet att översätta dessa. Annars får man inte sälja produkten.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.