Till senaste kommentaren

Översättningskrav på märkning av kosmetisk produkt

Jag har köpt in en kosmetisk produkt från ett annat EU/EES-land och vill börja sälja produkten på den svenska marknaden. Vad bör jag tänka på gällande produktens märkning?

Kommentarer

 • Hej!

  För kosmetiska produkter som ska säljas på den svenska marknaden krävs det att följande information är angiven på svenska, både på produktens behållare och en eventuell ytterförpackning:
  • Innehållsmått (19.1b)
  • Hållbarhetsmärkning (19.1c)
  • Försiktighetsåtgärder vid användning, om sådana finns angivna (19.1d)
  • Funktion/syfte för produkten (19.1f)
  Talen inom parentes ovan hänvisar till respektive artikel i kosmetikaförordning 1223/2009.

  Om det saknas översättning till svenska av ovan nämnda märkningstexter har distributören en juridisk skyldighet att översätta dessa. Annars får man inte sälja produkten.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.