Ögonfransserum med prostaglandinanaloger

Är ögonfransserum som innehåller prostaglandinanaloger förbjudna? Är de säkra att använda?

Kommentarer

 • Hej!

  Ögonfransserum med prostaglandinanaloger är i dagsläget inte förbjudna att sälja.

  Prostaglandinanaloger har kända biverkningar och flera länder har observerat oönskade effekter av ögonfransserum med prostaglandinanaloger. Den vetenskapliga kommittén Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) har under 2021 utrett säkerheten för prostaglandinanaloger. Deras Opinion finns här: Prostaglandins and prostaglandin-analogues used in cosmetic products (europa.eu)
  Eftersom SCCS inte har kunnat bedöma användningen som säker (främst på grund av brist på data) har industrin fått möjlighet att skicka in ytterligare data som stöd för att deras förslagna användning är säker. Det kan leda till att SCCS tittar på frågan på nytt.

  Tänk på att även om det idag inte finns några bestämmelser för prostaglandinanaloger i kosmetiska produkter så ska det finnas dokumentation i form av en säkerhetsrapport som visar att produkten är säker att använda.

  Tidigare utfärdade vi ett saluförbud då vi ansåg att produkterna borde klassas som olaga läkemedel. Den svenska domstolen stödde inte bedömningen och saluförbudet kom att hävas.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.