Till senaste kommentaren

Melatonin - ändrat regelverk för prissättning

Sedan våren 2021 får endast barn med adhd och insomni melatonin utskrivet inom högkostnadsskyddet. Barn med autism och insomni kan få det utskrivet, men då måste man stå för kostnaden själv. Kan ni vänligen ge någon rimlig förklaring till detta?

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  I samband med att flera företag ansökte om godkännande för läkemedel med melatonin så har det ändrats vilka som får dessa inom högkostnadsskyddet. Vi är två myndigheter som är involverade i godkännande och subvention av läkemedel:
  • Läkemedelsverket har godkänt läkemedel med melatonin
   • för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna
   • för sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med ADHD där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att subventionera läkemedel med melatonin
   • för sömnproblem hos barn och ungdomar 6 till 17 år med ADHD och där andra åtgärder för att förbättra sömnen har varit otillräckliga.
  TLV beslutar om subvention av läkemedel
  TLV kan endast fatta beslut om subvention för de användningsområden som ett läkemedel är godkänt för och som företaget har ansökt subvention för. Subventioneringen för melatonin som fanns tidigare med rikslicens bedömdes på ett annat sätt än för godkänt läkemedel. Du hittar mer information i frågor och svar om melatonin på TLVs webbplats.

  Läkemedel med melatonin har ett begränsat användningsområde
  Läkemedelsverket har godkänt nya läkemedel med melatonin, men de är godkända för ett begränsat användningsområde. Det finns idag otillräckligt med kliniska studier som inkommit som underlag för godkännande till Läkemedelsverket när det gäller generell behandling med melatonin för barn och vuxna med sömnsvårigheter.

  Vad innebär rikslicens?
  Tidigare tillverkade man läkemedel med melatonin som lagerberedningar med rikslicens. Rikslicens är ett speciellt försäljningstillstånd som vi endast kan bevilja när det inte finns godkända läkemedel för ett visst användningsområde. Nu när det finns godkända läkemedel med melatonin gäller därför inte rikslicensen längre.

  Annan fråga och svar om melatonin
  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.