Ljuskänslig medicin i dosett

Kan man förvara ljuskänslig medicin i doseringsaskar som inte är genomskinliga?

Kommentarer

 • Hej Elisabeth!

  Tack för din fråga.

  Om det står i bipacksedeln eller på förpackningen att läkemedlet är ljuskänsligt och att det ska förvaras i sin originalförpackning, så behöver man undersöka närmre om förvaring i doseringsask ändå är ok.

  Brytningstillstånd - information på vår webbplats
  Om ett läkemedel har ett så kallat brytningstillstånd så kan det förvaras i dosett/doseringsask under en kortare period.
  Man kan få fram mer information i sökfunktionen Läkemedelsfakta på vår webbplats.
  • Sök fram läkemedlet du vill ha mer information om och klicka på det
  • Välj fliken Registreringsinformation
  • Scrolla ner till rubriken Maskinell dosdispensering
  • Under rubriken står det om läkemedlet har "brytningstillstånd" eller inte.
  Stabilitetsstudier vid öppen förvaring
  Ibland gör läkemedelsföretagen stabilitetsstudier för att påvisa om läkemedlet klarar öppen förvaring en kortare tid. Men det är inte alla företag som ansöker om så kallat brytningstillstånd. Vissa av dessa kan ändå vara ok att förvara i dosett, men om anvisningen är ”Förvaras i originalförpackningen” och uppgift om brytningstillstånd saknas kan vi på Läkemedelsverket inte garantera att dosettförvaring är ok.

  Vid tveksamheter hänvisar vi till aktuellt läkemedelsföretag. Kontaktuppgifter till läkemedelsföretagen som deltar i FASS.

  Avvägning nytta kontra risk
  Om inte företaget kan garantera hållbarheten i doseringsask och du har svårt för att komma ihåg att ta sin medicin om den ligger kvar i originalförpackningen, så kan du behöva resonera med din läkare om vad som blir bäst att göra. Nyttan med att använda doseringsask behöver då vägas mot risken att läkemedlets hållbarhet/effekt eventuellt påverkas.

  Vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.