Läkemedel under amning

Hej!

Jag har en son på 3 månader som jag ammar. Jag var till läkaren och fick en medicin på recept. När jag kommer hem och läser bipacksedeln står det att medicinen går över i bröstmjölken, kan jag verkligen ta den?

Kommentarer

 • Hej!

  Din läkare gör en bedömning om nyttan med behandlingen är större än riskerna med att amma vid förskrivningen av medicinen. Varje nytta/risk-bedömning är individuell.

  Känner du dig ändå osäker på om du kan använda läkemedlet eller har frågor kring bedömningen hänvisar vi dig till din läkare.

  Allmänt om läkemedel vid amning
  Det varierar mellan läkemedel hur mycket av det verksamma ämnet som passerar över till bröstmjölken. I många fall är det så lite som passerar över att det är osannolikt att barnet påverkas.

  För att avgöra om det är lämpligt att ta ett läkemedel när du ammar tar sjukvården bland annat hänsyn till:
  • hur gammalt barnet är och hälsostatus (för tidigt födda barn och sjuka barn är känsligare för läkemedelspåverkan)
  • hur stor dos du tar av läkemedlet
  • hur länge behandlingen ska pågå
  • hur mycket du ammar.
  Om du har allmänna frågor om läkemedel vid amning är du välkommen att ringa till Läkemedelsupplysningen, telefon 0771-46 70 10.

  Läs gärna om 1177 vårdguidens råd om läkemedel vid graviditet och amning på deras webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.