Krav för att bli LMA

Vad krävs för att jag ska kunna bli LMA och hur ansöker jag?

Hälsningar
Masoud

Kommentarer

 • Hej!

  Det är tillståndshavaren för apoteket, det vill säga företaget som driver apoteket, som ansvarar för att anmäla till Läkemedelsverket vem som ska vara läkemedelsansvarig.

  Den som anmäls som läkemedelsansvarig ska uppfylla följande krav:
  • Minst två års yrkeserfarenhet som farmaceut från öppenvårdsapotek
  • Minst ett års erfarenhet av kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter från apotek, läkemedelsindustri eller motsvarande
  • God kännedom om gällande regelverk
  • God kännedom om läkemedelsansvarigs ansvar
  Vem bedömer om kraven är uppfyllda?
  Det är tillståndshavaren som gör bedömningen om du uppfyller kraven och intygar detta i samband med anmälan till Läkemedelsverket. Att ovanstående krav är uppfyllda ska även kunna styrkas genom dokumentation som ska kunna uppvisas vid behov.

  Mer information
  Regleringen finns i 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Du kan även läsa mer om hur Läkemedelsverket ser på kraven i vägledningen till LVFS 2009:9.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.