Kan mitt försäljningsställe vara både apoteksombud och anmält för handel med receptfria läkemedel?

Ja, ditt försäljningsställe kan vara både apoteksombud (ha ingått ett avtal med ett apotek) och vara anmält till Läkemedelsverket som detaljhandel.

Om ditt försäljningsställe är ett apoteksombud men också vill ta hem läkemedel från annan leverantör/partihandlare än apoteket ni är ombud för måste försäljningsstället vara anmält till oss.
Du måste då veta vilka läkemedel du får sälja som apoteksombud och vilka läkemedel du får köpa in och sälja som anmält försäljningsställe. Försäljningen av de läkemedel som tas hem från annan leverantör än apoteket ska ske enligt regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel. Uppdraget som apoteksombud ska ske enligt avtal med apoteket och gällande regler för apoteksombud.

Om du är både apoteksombud och anmält försäljningsställe behöver du särskilja de olika verksamheterna åt och ha koll på vilka läkemedel du säljer i egen regi och som apoteksombud.

Ska kommunens inspektörer kontrollera mitt försäljningsställe som är apoteksombud?
Svaret på den här frågan är både ja och nej.
  • Nej, inte om du bara säljer läkemedel som apoteksombud, det vill säga enbart läkemedel som du säljer för apotekets räkning.
  • Ja, om du både är ett apoteksombud och anmält försäljningsställe. Kommunen kontrollerar då den del av verksamheten som du bedriver i egen regi.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.