Kan mitt försäljningsställe vara både apoteksombud och anmält för handel med receptfria läkemedel?

Ja, ditt försäljningsställe kan vara både apoteksombud (ha ingått ett avtal med ett apotek) och vara anmält till Läkemedelsverket som detaljhandel.

Om ditt försäljningsställe är ett apoteksombud men också vill ta hem läkemedel från annan leverantör/partihandlare än apoteket ni är ombud för måste försäljningsstället vara anmält till oss.
Du måste då veta vilka läkemedel du får sälja som apoteksombud och vilka läkemedel du får köpa in och sälja som anmält försäljningsställe. Försäljningen av de läkemedel som tas hem från annan leverantör än apoteket ska ske enligt regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel. Uppdraget som apoteksombud ska ske enligt avtal med apoteket och gällande regler för apoteksombud.

Ska kommunens inspektörer kontrollera mitt försäljningsställe som är apoteksombud?
Svaret på den här frågan är både ja och nej.
  • Nej, inte om du bara säljer läkemedel som apoteksombud, det vill säga enbart läkemedel som du säljer för apotekets räkning.
  • Ja, om din butik som är apoteksombud även tar hem läkemedel från annan leverantör/partihandel och du är anmäld till Läkemedelsverket. Försäljningen av de läkemedel som tas hem från annan leverantör ska ske enligt regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel och kontrolleras av kommunen.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.