Till senaste kommentaren

Information om kosmetiska produkter som säljs i lösvikt

Hej
Hur ska information om produkter som inte förförpackas lämnas till kund enligt 2 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter? Måste informationen lämnas på papper eller räcker det att hänvisa till en QR-kod där informationen finns?

Kommentarer

  • Hej
    För denna typ av produkter ska uppgifter enligt artikel 19.1 förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter lämnas skriftligen till köparen. Med skriftligen menas lämna över ett papper eller mejla uppgifterna. Det är inte tillräckligt att hänvisa till en QR-kod.

    Med vänlig hälsning
    Läkemedelsverket
    (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.