Information om egenkontrollprogram (EKP) för läkemedel i butik

Om du driver ett försäljningsställe som säljer läkemedel måste du utöva egenkontroll av din verksamhet för att säkerställa att hantering och försäljning av läkemedel sker på ett säkert sätt.

Vad innebär försäljningsställets egenkontrollprogram (EKP)?
Det är de skriftliga rutiner som beskriver hur ditt försäljningsställe hanterar läkemedel så att alla regler följs. Din personal ska få utbildning i det samt veta vilka rutiner det finns vid försäljning av läkemedel. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för de läkemedel som tillhandahålls i butiken och att regelverket följs.

Måste jag ha egenkontrollprogrammet på papper?
Nej, det finns inte krav på att egenkontrollprogrammet måste finnas i pappersformat, men det måste vara skriftligt och i ett format som kan visas upp vid kontrollbesök. Du måste också kunna skicka in ditt egenkontrollprogram till kommunen eller Läkemedelsverket på begäran.

Behöver jag uppdatera egenkontrollprogrammet varje år?
Egenkontrollprogrammet för din verksamhet ska hållas aktuellt. Vi rekommenderar att det ses över minst en gång per år. Om inga ändringar gjorts i rutinerna eller i din verksamhet för övrigt, behöver du inte heller göra några ändringar i egenkontrollprogrammet. Även om du inte gör några ändringar, bör du signera egenkontrollprogrammet efter den årliga genomgången så att det syns att det är ett aktuellt dokument.

Har Läkemedelsverket någon mall för egenkontrollprogram?
Ja, vi har gjort en mall om du kan utgå ifrån. Du får fylla i mallen och anpassa den till din verksamhet. Läkemedelsverkets egenkontrollmall hittar du på vår webbplats.

Läkemedelsverket har tagit fram en film om egenkontroll som du kan se på vår webbplats Utbildning till handlare.

Fler frågor rörande försäljning av receptfria läkemedel på andra ställen än apotek

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.