Information om att sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln

Här har vi samlat vanliga frågor vi får om försäljning av receptfria läkemedel inom detaljhandel.

Behöver jag tillstånd från Läkemedelsverket för att få sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln?
Nej, du behöver inget tillstånd. Däremot måste du anmäla din handel innan du börjar att sälja receptfria läkemedel. På vår webbplats hittar du ett webbformulär för anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel.

Får jag ett intyg från Läkemedelsverket när jag har anmält mig?
Nej, du får inget intyg från oss. När anmälan är komplett registrerar vi anmälan och sedan publicerar vi att försäljningsstället som är anmält. Det gör vi i listorna över anmälda försäljningsställen som finns på vår webbplats. Listorna är uppdelade per kommun och försäljningsställe, med adressuppgifter och datum. Det går att sortera listorna för att hitta aktuell information. Vi uppdaterar listorna varje vecka.

Jag säljer bara läkemedel på webben, behöver jag anmäla mig?
Ja, du som säljer läkemedel på webben måste göra en anmälan om e-handel på vår webbplats.

Jag har redan en butik som är anmäld till Läkemedelsverket, men nu ska jag öppna en butik till som också ska sälja receptfria läkemedel. Behöver jag anmäla den butiken också?
Ja, du behöver göra en anmäla för varje försäljningsställe till oss.

Får jag som ny butiksägare ta över det befintliga läkemedelslagret som finns i butiken?
Ja, den gamla ägaren kan överlåta det befintliga läkemedelslagret som finns i butiken som en del i försäljningen. Glöm inte att anmäla till Läkemedelsverket att du ska börja sälja läkemedel.

Kostar det något att sälja receptfria läkemedel?
Ja, om du vill sälja receptfria läkemedel så ska du betala en årsavgift på 1600 kr per försäljningsställe och år till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om man väljer att sälja ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln påbörjas eller avslutas. Dessutom har den kommun där verksamheten bedrivs rätt att ta ut en avgift för sin kontroll.

Får jag sälja läkemedel från min bostad?
Nej, du får inte sälja läkemedel från din bostad. En bostad är inte en lämplig lokal för försäljning av läkemedel. Det beror bland annat på att kontroll och tillsyn inte kan göras i en bostad.

Behöver jag anmäla min handel med receptfria läkemedel till kommunen också?
Nej, vi meddelar kommunen. Vi skickar listor till kommunerna varje månad så de kan se vilka försäljningsställen som har anmält och avanmält sig.

Ska kommunen meddela Läkemedelsverket när det inte finns något aktivt försäljningsställe (om verksamheten upphört), trots att det står som anmält i listan över anmälda försäljningsställen?
Det är bra om kommunen meddelar oss om verksamheten har upphört helt så kan vi avregistrera försäljningsstället på uppgiften från kommunen. Om verksamheten finns kvar men de inte säljer receptfria läkemedel längre så ska verksamhetsutövaren göra en avanmälan själv till oss. På vår webbplats finns ett webbformulär för avanmälan av handel med vissa receptfria läkemedel.

Läs gärna mer på vår webbsida om receptfri handel utanför apotek.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.