Hur vet man om ett läkemedel är godkänt för försäljning i Sverige?

Den informationen hittar du i söktjänsten som heter Läkemedelsfakta på vår webbplats. Där skriver du in namnet på läkemedlet och får information om det. Får du ingen träff i Läkemedelsfakta, så är läkemedlet inte registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Alla läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige har även svensk text på förpackningen och i bipacksedeln (informationsbladet som finns i förpackningen).

Får man sälja utländska läkemedel i svensk detaljhandel?
Nej, läkemedel som ska säljas i Sverige måste vara godkända för den svenska marknaden. Det är alltså inte tillåtet att sälja utländska förpackningar i detaljhandeln som saknar svensk märkning.

Hur vet man om ett läkemedel är godkänt för försäljning på andra försäljningsställen än apotek?
Använd funktionen Sök receptfria läkemedel som får säljas på andra ställen än apotekpå vår webbplats.
  • Skriv in namnet på läkemedlet
  • Får du en träff på läkemedlet så får den säljas på andra försäljningsställen än apotek
  • Får du ingen träff så är det antingen ett läkemedel som enbart får säljas på apotek eller så är läkemedlet inte registrerat i Sverige
I söktjänsten kan du söka fram en lista över alla läkemedel som får säljas på andra ställen än apotek och exportera träfflistan till excel.

Det går även att använda funktionen Sök läkemedelsfakta på vår webbplats.
  • Skriv in namnet på läkemedlet
  • Klicka sedan på läkemedlets namn (välj den styrka och läkemedelsform det gäller)
  • Klicka sedan på fliken Förpackningsinformation och titta i kolumnen med information om tillåtna försäljningsställen
  • Om det är tomt under fliken förpackningsinformation kan du klicka på fliken registreringsinformation för att se vilken produktkategori den tillhör. Traditionellt växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel får säljas fritt.
Fler frågor rörande försäljning av receptfria läkemedel på andra ställen än apotek
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.