Till senaste kommentaren

Hur söker man nedsättning av årsavgift?

Hur går man tillväga och vad är ett särskilt skäl till att få nedsatt årsavgift? Vi är ett litet läkemedelsföretag, har ni någon rabatt då?

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  På vår hemsida finns ansökningsblankett. Den fylls i och försäljningsstatistik för föregående kalenderår ska bifogas. Den skickas sedan till RIC@lakemedelsverket.se
  Blanketten behöver skickas in senast 31 oktober för att prövning av ansökan ska kunna göras innan fakturering av årsavgifterna.

  Vad menas med att ”särskilda skäl” måste finnas för att få nedsättning?
  När det gäller årsavgifter kan särskilda skäl föreligga till exempel om ett läkemedel är svårt att få ekonomiskt lönsamt och att likvärdigt läkemedel inte finns att tillgå på marknaden.

  Har ni lägre avgifter eller ”rabatter” för mindre företag?
  Nej, det har vi inte.

  Kan nedsättning sökas hos er för alla läkemedel?
  För produkter i den centrala proceduren hanterar inte Läkemedelsverket nedsättningar utan det görs av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.