Till senaste kommentaren

Hur ska jag förvara mina mediciner vid en värmebölja?

I bipacksedeln för mina läkemedel står det att de ska förvaras vid högst 25 grader. Hur ska jag göra om det blir varmare än så hemma? Ska jag lägga in dem i kylskåpet?
Sofia

Kommentarer

 • Hej!

  Läkemedel utan särskild förvaringsanvisning eller med anvisningen "förvaras vid 25/30 grader" klarar kortare perioder med sommarvärme och några grader högre temperatur.

  Läkemedel som normalt förvaras i rumstemperatur behöver inte läggas kallt för säkerhet skull, även om effekten oftast inte påverkas om de förvaras i kylskåp. Undantaget är om det finns angivet i bipacksedeln att läkemedlet inte får kylförvaras. Vissa läkemedel kan också vara fuktkänsliga och av den anledningen olämpliga att ha i kyl.

  Man kan alltid vända sig till ansvarigt läkemedelsföretag vid osäkerhet.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.