Hur ska försäljningsstället hantera en reklamation av läkemedel?

Det är viktigt att du som verksamhetsutövare tar emot och vidarebefordrar reklamationen till läkemedelstillverkaren. Genom reklamationerna kan läkemedelstillverkaren fånga upp signaler om eventuella fel eller brister och snabbt vidta åtgärder.

Du som verksamhetsutövare är skyldig att ta emot och hantera reklamationer av de läkemedel som ingår i ditt sortiment, oavsett var kunden har köpt läkemedlet.

Rapporteringen av reklamationer sker via webbplatsen Reklamera Läkemedel. Du kan också skriva ut en kopia av reklamationen för din dokumentation.

Vad är en reklamation av ett läkemedel?
En reklamation är om en kund har ett klagomål som gäller kvaliteten på ett läkemedel. Det är ett påtalande av misstänkt kvalitetsbrist eller fel på ett läkemedel som ska framföras till det läkemedelsföretag som tillverkat läkemedlet.

Man kan till exempel reklamera ett läkemedel om man ser en fällning i ett flytande läkemedel eller om en sprayflaska inte fungerar. En reklamation kan också vara om kunden misstänker att läkemedlet är förfalskat. Som kund har man rätt att lämna sin reklamation, oavsett om klagomålet anses befogat eller inte. Kunden har rätt att lämna sin reklamation muntligt eller skriftligt och även utan att den felaktiga produkten lämnas in.

Tänk på att alla klagomål inte är reklamationer, exempelvis är försäljningsstället inte skyldigt att ta emot läkemedel i de fall kunden bara ångrar sitt köp (utan att det finns någon misstänkt kvalitetsbrist).

Du kan läsa mer om hur du reklamerar läkemedel på Läkemedelsindustriföreningens webbplats.

Har min kund rätt att kräva ekonomisk ersättning eller ny produkt vid reklamation av läkemedel?
Ekonomisk ersättning till kund är inte något som regleras i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och faller därmed utanför Läkemedelsverkets tillsynsområde. Eventuell ekonomisk ersättning regleras i Konsumentlagstiftningen.

Det är ingen ångerrätt på läkemedel och du får av kvalitetsmässiga skäl inte köpa tillbaka ett läkemedel och sälja det vidare till en annan kund eftersom du inte kan garantera hur läkemedlet har förvarats och säkerställa kvaliteten på produkten.

Fler frågor rörande försäljning av receptfria läkemedel på andra ställen än apotek

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.