Till senaste kommentaren

Hur lång tid tar det innan man har skydd mot covid-19 efter vaccination?

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar normalt upp ett skydd under 1-2 veckor. Skyddseffekten av ett vaccin kan skilja sig åt mellan olika personer eftersom immunförsvaret kan variera mellan olika människor.

Skydd efter primärvaccination (2 doser) 
Omkring 2 veckor efter andra dosen räknar man med ett gott skydd. Den första dosen kan sannolikt ge ett skydd efter 2-3 veckor mot allvarlig sjukdom, men det går det inte att säga med säkerhet exakt hur stort skyddet mot insjuknande är och hur länge skyddet kvarstår. Därför är det viktigt att fullfölja primärvaccinationen med två doser för ett förstärkt och varaktigt skydd.

Skydd efter påfyllnadsdoser 
En påfyllnadsdos återaktiverar kroppens immunförsvar och förstärker samt förlänger skyddet ytterligare. Tiden för detta kan variera beroende på bland annat ålder, vaccinationsintervall och hur mycket skydd man har från tidigare vaccinationer. Genom att ta påfyllnadsdoser med rekommenderat tidsintervall bibehåller du ett bra skydd mot allvarlig covid-19.

Läs gärna mer i frågan Hur lång tid ska det vara mellan doserna av vaccin mot covid-19?

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Visa bästa svaret

Kommentarer

  • Denna fråga är inte längre publicerad i vårt frågeforum. Informationen är därmed inte uppdaterad.

    Med vänlig hälsning

    Läkemedelsverket
    Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.