Hur lång tid tar det innan man har skydd mot covid-19 efter vaccination?

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar normalt upp ett skydd under 1-3 veckor. Skyddseffekten av ett vaccin kan skilja sig åt mellan olika personer eftersom immunförsvaret kan variera mellan olika människor.

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett fullt skydd mot covid-19.

Vaccin mot covid-19 som ges i två doser 
  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) och Spikevax (Moderna): En dos kan ge sannolikt ett skydd efter 2-3 veckor mot allvarlig sjukdom, men det går det inte att säga med säkerhet exakt hur stort skyddet mot insjuknande är och hur länge skyddet kvarstår. Därför är det viktigt att fullfölja vaccinationen med två doser för ett förstärkt och varaktigt skydd. Kring 2 veckor efter andra dosen räknar man med ett fullgott skydd.
  • Vaxzevria (AstraZeneca): En god skyddseffekt uppnås från 3 veckor efter att den första dosen givits. Den effekten är i nivå med den skyddseffekt som ses efter två doser. Det är ändå viktigt att fullfölja vaccinationen med två doser för ett förstärkt och varaktigt skydd.
Vaccin mot covid-19 som ges i en dos (används inte i Sverige)
  • COVID-19 Vaccine Janssen ges som en enstaka dos där de kliniska studierna visar att man har fullt skydd efter 14 dagar.
Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk. Studier pågår för att få reda på hur länge skyddet efter covid-19 vaccin varar och om påfyllnadsdoser kommer att behövas.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.