Till senaste kommentaren

Hur lång tid ska det vara mellan doserna av vaccin mot covid-19?

Jag har fått lite olika besked kring hur lång tid det ska vara mellan två doser av vaccin mot corona. Skiljer det sig mellan vaccinsorterna?
Greger

Kommentarer

 • Hej!

  Den rekommenderade tiden mellan doserna skiljer sig mellan de olika vaccinerna mot covid-19. Tiden mellan två doser beror också på vilka två doser det gäller, till exempel första och andra dosen eller påfyllnadsdoser.

  De första doserna kallar man för primärvaccination och då har man ett tätare intervall mellan doserna. De allra flesta får två primärdoser. Efter den primära vaccinationen får man påfyllnadsdoser och de har ett glesare intervall. Tiden mellan två doser vaccin kan i allmänhet utan risk förlängas men det bör inte gå kortare tid.

  Rekommenderat tidsintervall mellan doserna för primärvaccination
  Enligt produktinformationen*:
  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech): 3 veckor
  • Spikevax (Moderna): 4 veckor
  • Nuvaxovid (Novavax): 3 veckor
  Folkhälsomyndighetens rekommendation:
  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech): 3-7 veckor
  • Spikevax (Moderna): 4-7 veckor
  • Nuvaxovid (Novavax): 3-7 veckor
  Läs mer om rekommenderade tidsintervall för vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Rekommenderat tidsintervall mellan doserna för påfyllnadsdoser 
  Rekommendationen gäller endast personer från 18 års ålder
  Enligt produktinformationen*:
  • minst 3 månader för mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax
  Folkhälsomyndighetens rekommendationer:Regionerna kan ha egna rekommendationer kring hur långt intervall det ska vara mellan doserna. För individuell rådgivning vänder du dig till sjukvården. Se frågan För lång tid mellan doserna?

  * I produktinformationen för respektive vaccin finns det godkända doseringsintervallet utifrån tillverkarnas studier. Ibland kan ändå rekommendationerna för hur vaccinet ska användas ändras när man får större erfarenhet av vaccinerna.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.