Till senaste kommentaren

Hur gör jag för att förskriva läkemedel till djur?

Hej!

Jag är veterinär. Vad behöver jag tänka på när jag skriver djurrecept nu när det kommit nya regler?

Kommentarer

 • Hej!

  EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och de nya föreskrifterna innebär att vissa nya uppgifter ska anges på ett recept för djur.
  • Du behöver ange ditt veterinärnummer. Numret ska anges med siffror och på pappersrecept även med en streckkod.
  • Djurägarens eller djurhållarens personnummer, födelsedatum eller organisationsnummer samt adress ska anges på alla recept.
  • Det ska framgå om receptet förskrivs till ett enskilt djur, en grupp djur eller en besättning.
  • Om antimikrobiella läkemedel förskrivs ska det anges på receptet om det gäller terapi (behandling av sjuka djur), profylax (förebyggande av sjukdom) eller metafylax (förhindra smittspridning i djurgrupper).
  • På pappersrecept ska både läkemedlets namn och aktiva substans/er anges.
  • Om det förskrivna läkemedlet inte är godkänt i Sverige för det aktuella djurslaget och/eller indikationen ska det anges på receptet. Det finns inget exakt krav på hur formuleringen ska se ut, det viktiga är att det blir tydligt för den expedierande farmaceuten.
  Ny receptblankett för djur
  Läkemedelsverket har tagit fram en ny receptblankett för recept för djur som började gälla 28 januari 2022. Den nya blanketten är anpassad för de nya uppgifter som ska anges och har plats för att förskriva ett läkemedel. Blanketten är även försedd med säkerhetsdetaljer som motverkar förfalskning.

  Receptblanketter kan beställas från Adda Kompetens. De tillhandahåller även etiketter där uppgifter om veterinären och veterinärnumret, både som siffror och streckkod, kan tryckas.

  Vid frågor om
  • kaskadprincipen, veterinärnummer eller förskrivningsrätt för veterinärer vänder du dig till Jordbruksverket
  • streckkodens tekniska utformning vänder du dig till E-hälsomyndigheten
  Mer information om det nya regelverketMed vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.