Får vårdcentraler inom kommun och regioner sälja receptfria läkemedel?

Nej, kommuner och regioner är enligt Kommunallagen (2017:725) förhindrade att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (se 2 kap. 7 § kommunallagen).

Privata vårdcentraler kan dock bedriva handel med receptfria läkemedel om de anmäler sin handel till Läkemedelsverket.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.