Får en restaurang som har serveringstillstånd sälja läkemedel?

Ja, under förutsättning att restaurangen har anmält till Läkemedelsverket att de avser bedriva handel med vissa receptfria läkemedel. Men de får inte sälja läkemedel under de tider då serveringstillståndet gäller. Undantaget är nikotinläkemedel som får säljas även när serveringstillståndet gäller.

Om serveringstillståndet bara gäller för en del av lokalen/restaurangen så får läkemedel säljas i den del av lokalen som inte har serveringstillstånd.

För mer information se, Receptfri handel utanför apotek
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.