Exponering av läkemedel i butik

Om du säljer receptfria läkemedel i din butik måste du förvara läkemedlen antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal.

Vad menas med direkt uppsikt?
Att personalen kontinuerligt övervakar läkemedlen och kan förhindra att något inte händer dem (till exempel att någon öppnar eller förstör en förpackning eller stjäl läkemedel) och kan förhindra att ett barn kommer åt något läkemedel.

Måste läkemedel som är inlåsta i ett skåp också hållas under direkt uppsikt?
Nej, läkemedel som förvaras inlåsta behöver inte hållas under direkt uppsikt. Kraven på att förhindra otillbörlig åtkomst till läkemedlen eller åverkan på läkemedlen uppfylls av inlåsningen i sig.

Måste varuautomater med läkemedel hållas under direkt uppsikt?
Nej, inte om automaten är låst och inbrottssäker. Eftersom köpet måste göras i kassan, där också aktivering och ålderskontroll sker, så kan inte kunden själv ta varan direkt från automaten utan att passera personalen i kassan.

Varför måste jag i min butik ha skyltar som informerar om vilka produkter som är läkemedel?
Det ska vara skyltat, så att konsumenten lätt kan se vilka produkter som är läkemedel och som därmed har genomgått kontroll för både kvalitet och säkerhet. Det finns många produkter som liknar läkemedel, men som inte är det, till exempel kosttillskott och medicintekniska produkter. Dessa produkter granskas och godkänns inte på samma sätt.

Kan jag exponera och förvara läkemedel i butiken med andra produkter? Kan jag exponera och förvara läkemedel med andra produkter i läkemedelsskåpet eller på samma hylla?
Läkemedel ska exponeras så att det blir tydligt för kunden vilka produkter som är läkemedel. Läkemedel ska förvaras åtskilda från produkter som kan påverka deras kvalitet, till exempel produkter som avger fukt, kyla eller värme.

I ett läkemedelsskåp märkt med läkemedel ska inga andra produkter exponeras. Om läkemedel exponeras med andra produkter på en hylla i butiken ska det med tydlig märkning framgå vilka av produkterna som är läkemedel.

Måste vi i butiken använda Läkemedelsverkets skyltar för 18-årsgräns?
Nej, ni måste inte använda våra skyltar. Huvudsaken är att skyltarna är tydliga och placerade så att kunderna kan se skyltarna.

På Läkemedelsverkets webbplats Mallar och stöd kan du beställa dekaler för 18-årsgräns och langning samt skyltar för läkemedel.

Var kan man köpa låsbara läkemedelsskåp?
Läkemedelsverket tillhandahåller inte några läkemedelsskåp. Vi kan inte heller rekommendera någon specifik leverantör av läkemedelsskåp utan det får man själv ta reda på.

Fler frågor rörande försäljning av receptfria läkemedel på andra ställen än apotek

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.