Bedriva tillsyn av webbförsäljning

Kan vi som kommun bedriva tillsyn av en distributör eller ansvarig person i vår kommun som bedriver webbförsäljning av kosmetiska produkter?
Oskar (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej

  Ja, ni kan även bedriva tillsyn av webbförsäljning.

  EUs kosmetikalagstiftning gäller både kosmetiska produkter som säljs i webbshopar och i butiker. Samma regler gäller för produkterna oavsett om de säljs i en webbshop eller i en butik. Förordning (EG) nr 1223/2009 gäller alltid då en kosmetisk produkt är tillhandahållen på gemenskapsmarknaden, vilket den är både om man bedriver internetförsäljning eller försäljning fysiskt i en butik.

  Dessutom finns krav på svensk märkning för produkter som tillhandahålls till slutanvändare på den svenska marknaden. Detta är viktigt om exempelvis brist föranleder miljösanktionsavgift, dvs man behöver bevisa att produkten är tillhandahållen till slutanvändare i Sverige. Med slutanvändare menas antingen konsumenter eller yrkesverksamma som använder en kosmetisk produkt.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.