Till senaste kommentaren

Ansvarig person eller distributör för kosmetika?

Jag har förstått att det enligt kosmetikaförordningen finns två olika roller definierade för de som tillhandahåller kosmetiska produkter; ansvarig person och distributör. Vad är det som skiljer dessa två roller åt?

Kommentarer

 • Hej!

  Ansvarig person
  • Varje kosmetisk produkt som sätts på EU/EES-marknaden ska ha en ansvarig person. 
  • Alla som tillverkar eller importerar kosmetiska produkter och svarar för det första tillhandahållandet på EU/EES-marknaden är ansvariga personer.
  • Med tillverkare avses de som tillverkar själva eller låter annan aktör tillverka produkter för deras räkning oberoende om denna aktör finns inom den egna medlemsstaten eller annat land inom EU/EES.
  • Import innebär att produkterna tas från ett land utanför EU/EES för att tillhandahållas på EU/EES-marknaden. Varje importör blir ansvarig person.
  • Det spelar ingen roll att någon annan aktör redan har importerat produkten till EU/EES. Du blir också ansvarig person för produkten när du importerar den till EU/EES.
  • De företagsuppgifter som finns på produkten är uppgift om ansvarig person. Uppgift om ansvarig person i produktens märkning ska överensstämma med uppgift om ansvarig person i CPNP.
  Distributör
  • Blir den som utöver tillverkaren eller importören tillhandahåller en kosmetisk produkt på marknaden. Det vill säga produkten har redan en ansvarig person med säte inom EU/EES.
  • Har också juridiska skyldigheter, om än inte riktigt lika omfattande som den ansvariga personen.
  I det fall distributören ändrar den kosmetiska produkten, till exempel paketerar om den eller sätter sin egen logga på produkten, alternativt säljer produkten under eget varumärke, så får distributören istället rollen som ansvarig person.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.