Vilka regler finns gällande prissättning av receptfria läkemedel?

Prissättningen på receptfria läkemedel är inte reglerad. Vi på Läkemedelsverket har inte ansvar över prissättningen utan det råder fri prissättning.

Är det tillåtet att ha realisation på receptfria läkemedel?
Ja, det är tillåtet. Läkemedelslagen innehåller inget förbud mot rabatter. Däremot får du inte göra reklam för humanläkemedel som riktas till allmänheten. Det kan vara utformad så att den kan leda till användning av läkemedel som medför skada eller på annat sätt inte är ändamålsenlig.
  • Tänk på att en uppmaning att passa på att köpa bara för att priset tillfälligt är lågt skulle kunna leda till användning av läkemedel som inte är ändamålsenlig, till exempel överkonsumtion, och därmed stå i strid med bestämmelserna i läkemedelslagen.
  • Observera att reglerna om tillräcklig hållbarhetstid fortfarande gäller vid realisation på läkemedel. Reglerna innebär att läkemedlet ska hinna användas innan utgångsdatumet har passerats. Vi rekommenderar att hållbarhetstiden är minst tre månader när det säljs.
Mer information om marknadsföring finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel.
Läkemedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.