Vilka regler finns gällande prissättning av receptfria läkemedel?

Prissättningen på receptfria läkemedel är inte reglerad. Läkemedelsverket har inte ansvar över prissättningen utan det råder fri prissättning.

Är det tillåtet att rea ut på receptfria läkemedel?
Ja, det är tillåtet. Läkemedelslagen innehåller inget förbud mot rabatter. Däremot finns det regler gällande marknadsföring/reklam för läkemedel. Den får inte vara utformad på ett sådant sätt att den kan leda till användning av läkemedel som medför skada eller på annat sätt inte är ändamålsenlig.
  • Tänk på att en uppmaning att passa på att köpa bara för att priset tillfälligt är lågt skulle kunna leda till användning av läkemedel som inte är ändamålsenlig, till exempel överkonsumtion, och därmed stå i strid med bestämmelserna i läkemedelslagen.
  • Observera att reglerna om tillräcklig hållbarhetstid fortfarande gäller vid rea på läkemedel. Reglerna innebär att läkemedlet ska hinna användas innan utgångsdatumet har passerats. Vi rekommenderar att hållbarhetstiden är minst tre månader när det säljs.
Mer information om marknadsföring finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel.

Med vänlig hälsning
Läkemedelsverket
Läkemedelsverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.