Till senaste kommentaren

Är Fluticasone Cipla och Icsori utbytbara mot Flutide Evohaler?

Är inhalationssprayerna Fluticasone Cipla och Icsori utbytbara mot Flutide Evohaler i styrkan 125 mikrogram/dos utbytbara trots att åldersgränserna för barn är olika? Varför i såfall är det på det viset?

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din fråga.

  Ja, vi har bedömt läkemedlen ovan som utbytbara med varandra.

  Vad som står i produktinformationen ingår i vår bedömning av om två läkemedel kan vara utbytbara med varandra. Om informationen är klart motsägelsefull, eller om vi tror att skillnaderna kan göra användarna oroliga kan det leda till att vi beslutar att läkemedlen inte ska vara utbytbara även om de uppfyller alla andra krav för utbytbarhet.

  Det är skillnad på ”ska inte” och ”rekommenderas inte”
  I båda läkemedlens bipacksedlar står det att man alltid ska ta läkemedlet som läkaren sagt. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte för något av läkemedlen står att de inte ska ges till barn.
  • I produktinformationen för Fluticasone Cipla och Icsori 125 mikrogram/dos står det att läkemedlet inte rekommenderas till barn under 16 år.
  • Flutide Evohaler har doseringsanvisningar för barn, dels från 1 till 4 år och dels från 4 år och uppåt.
  I det här fallet har vi bedömt att ”rekommenderas inte” ger läkarna tydligt utrymme att göra en bedömning av vad den enskilda patienten behöver, till skillnad från om det till exempel hade stått ”ska inte ges till barn under 16 år”.

  En orsak till att informationen skiljer är att bipacksedeln för Flutide Evohaler gäller för två olika styrkor, 50 mikrogram/dos och 125 mikrogram/dos. Det står att det är den lägsta styrkan, det vill säga 50 mikrogram/dos, som ska ges till barn mellan 1 och 16 år.

  Styrkan 125 mikrogram/dos ges också till små barn 
  Även om det i produktinformationen står att små barn i första hand får den lägsta styrkan, så ges styrkan 125 mikrogram/dos i praktiken om läkaren bedömer att barnet behöver det för att få tillräcklig effekt av behandlingen. Detta är i linje med den kunskap som finns om behandling av barn med astma, och även med läkarnas fria förskrivningsrätt.

  Vänliga hälsningar
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.